Test: Denver HSA-120 – hemlarmet du vill undvika till varje pris

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Denver HSA-120 är en undermålig produkt i nästan alla avseenden. Främst för att den använder gammal teknik samtidigt som den försöker framstå som modern. Vi har testat hemlarmet och ser en produkt som försöker luras. 

Denver HSA-120

Centralenhet m knappsats och inbyggd siren
Magnetkontakt 2 st
Rörelsedetektor 2 st – 110 grader
Sirén Ja (90 dB)
Fjärrkontroll 2 st
Magnetbricka 2 st (RFID)
Rökdetektor nej
Kommunikation uppringande (GSM)
Antal larmzoner 50 st (en sensor per zon)
Svenska instruktioner Ja
Batteribackup Ja
Övrigt använder 433 MHz för komm mellan sensorer och centralenhet
Pris cirka 1600 kr

Översikt

Ett hemlarm ska helst installeras av en person med rätt utbildning. Det här larmet är emellertid snarast ett gör-det-själv-larm och är tänkt att kunna monteras av vem som helst. Det ser förvisso enkelt ut. Paketet innehåller två rörelsesensorer och två magnetkontakter för dörrar och fönster. Alla enheter kommunicerar trådlöst med centralenheten, som också innehåller sirenen. Men kommunikationen sker över 443 MHz-bandet, vilket är en äldre standard som inte används i seriösa larmsammanhang längre, eftersom många andra trådlösa system använder samma frekvensområde. Det gör att larmet är förhållandevis lätt att störa ut och ökar risken för oavsiktliga störningar, vilket minskar stabiliteten i larmanläggningen.

I vad vi förmodar är ett försök att verka modern har tillverkaren skickat med två RFID-taggar som kan användas för att slå på och av larmet, liksom två fjärrkontroller. Det finns även en app till hela härligheten. Men appen gör inget annat än komponerar SMS-meddelanden, som är den teknik som används för att styra HSA-120. För övrigt kan systemet bara kommunicera över 2G-nätet. På många ställen är 2G-täckningen dålig, eftersom operatörerna generellt inte bygger ut sina mobilnät med den tekniken sedan flera år, utan har valt 3G- och 4G-teknik i stället.

Samtliga komponenter har för övrigt ett så kallat sabotageskydd, vilket innebär att larmet utlöses om någon komponent öppnas eller monteras ned från sitt fäste.

Den övergripande känslan av hemlarmet HSA-120 är ”billig elektroniklabb-låda”. Plastigt, långt ifrån förtroendeingivande och inte det minsta genomtänkt.

Installation

Den omfattande handboken är förvisso välstrukturerad och innehåller gott om vad som tycks vara förklarande bilder och illustrationer. Den förefaller alltså synnerligen tydlig. Det är en schimär, visar det sig snart. Under vårt test visade sig nämligen översättningen vara så dålig att instruktionerna blir en utmaning att ta till sig och förstå. Den innehåller förvisso få felaktigheter, men otydligheten och de omständliga formuleringarna ligger ordentligt i vägen för förståelsen.

Hur avlarmning sker via huvudenhetens knappsats framgår överhuvudtaget inte. Det sätt som ligger närmast till hands, att trycka på avlarma-knappen och sedan den förinställda koden fungerade inte. Snart lyckades vi, genom att avsluta koden med ännu ett tryck på avlarma-knappen.

Du uppmanas exempelvis att ”se till att varje tillbehör har tilldelats en zon” innan du startar kontrollpanelen första gången. Hur detta ska ske framgår inte förrän längre bak i instruktionsboken. För övrigt används begreppet ”zon” felaktigt, vilket förvirrar ytterligare. Varje sensor kan ställas in för att reagera på olika sätt vid aktivering, exempelvis med eller utan fördröjning. Det sker genom att du öppnar tillbehöret och flyttar en plastbygel till rätt plats.

Det visar sig snart att varje sensor inte alls behöver tilldelas någon zon, utan redan från början är kopplad till huvudenheten. Det gör att det går snabbt att komma igång och inte kräver en mängd knapptryckningar. Det lär du uppskatta i synnerhet med tanke på att knappsatsen är nära nog usel. Knapparna är visserligen stora, men du måste trycka hårt för att de ska reagera och känslan är plastig och leksaksmässig.

Larmet går att styra via sms eller en app. Ingenstans i handboken står vad appen heter, du uppmanas istället att söka i Apple Appstore eller Google Play efter ”Denver HSA-120”. Efter nedladdning och en enkel registrering av det larmenhetens telefonnummer är den klar att använda. Appen och larmet kommunicerar via sms. Det krävs alltså ingen internetuppkoppling för att du ska få kontakt med larmet. 

Så fungerar hemlarmet Denver HSA-120 i vardagen

Å ena sidan är Denver HSA-120 mycket enkel att använda. I synnerhet om du styr larmet via appen i din telefon, eller med hjälp av de RFID-taggar som följer med. Visst går det utmärkt (nå) att hantera larmet via knappsatsen, men den plastiga konstruktionen och de tröga knapparna gör att du förmodligen drar dig för att göra det. Funktionen är enkel. Du larmar på. Larmet avger signal och skickar sms när någon av sensorerna löser ut. Enklare kan det inte bli.

Det går att välja olika typer av zoner för varje sensor. Den som sitter i hallen kanske ska reagera med fördröjning, så att du kan larma på enheten och hinna ut ur bostaden utan att lösa ut larmet. En annan sensor kanske ska lösa ut i det som kallas hemmaläge, exempelvis dörrsensorn på nedervåningen. Då kan du aktivera delar av larmet på natten. Den tredje varianten innebär att sensorn helt enkelt löser ut så fort den aktiveras.

Totalt kan Denver HSA-120 byggas ut med 50 tillbehör, exempelvis sensorer. Det är inget vi har testat och ingen vettig människa skulle skapa en så stor anläggning med det här systemet, bland annat med tanke på att det inte går att gruppera sensorer i zoner. Varje sensor hamnar alltså i en egen zon, vilket gör systemet svårt att överblicka om många tillbehör ansluts.

Appen är enkel att använda. Den består av två skärmbilder. Från den ena aktiverar och avaktiverar du larmet, samt anger vilka telefonnummer anläggningen ska kontakta vid larm. Från den andra skärmen kan du göra diverse inställningar som hur lång tid det ska ta mellan det att larmet slås på och anläggningen aktiveras. Eller hur högt och hur länge sirenen ska ljuda. Här går det också att byta namn på de RFID-taggar som kan användas för att slå på och av larmet.

Slutsats

Så överlag är HSA-120 ett lättanvänt och till vardags lättbegripligt hemlarm. Men det är något som gnager under det att vi gör vårt test. Anläggningen inger inte det förtroende jag förväntar mig av ett inbrottslarm. Det har inte bara med plastigheten att göra. Inte bara med det faktum att appen inte gör något annat än skapar SMS (när du använder appen startar den sms-funktionen i telefonen, varifrån du sänder själva ”kommandot”). Och det är inte heller det att handboken är otydlig och skapar en osäkerhet. Inte att kommunikationen mellan enheterna i systemet sker på en frekvens som används av flera andra typer av hushållsmanicker, vilket i sig minskar pålitligheten hos larmet. Det har faktiskt inte heller med att kommunikationen bara kan ske i 2G-nätet (det som kallades GSM för hundra år sedan). Det är allt det sammantaget.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Vilket hemlarm passar dig? Jämför med Larmkollen.seProva gratis