Test: Glue Smart Lock – når inte ända fram

Översikt

  • Enkel installation
  • Snygg, diskret design
  • Enkel att använda
  • Klarar inte kärvande låskolvar
  • Känner inte av om dörren är låst
  • Ger falsk trygghet vid fjärrstyrning av låset

Helhet

3
2 utav 5
Funktion
1 utav 5
Säkerhet
4 utav 5
Form
4 utav 5
Installation
3 utav 5
Användning
4 utav 5
App

SLUTSATS

Glue Smart Lock är enkel att använda men har brister som gör att det inte kan användas fullt ut för fjärrstyrning av låset med bibehållen trygghet.

Glue Smart Lock låter dig låsa och låsa upp din dörr med din telefon. Tyvärr har den en brist som gör att vi ifrågasätter säkerheten. Även Stöldskyddsföreningen är skeptiska.

Fysiska nycklar är så antikt! Inte ett dugg smarta, rentav opraktiska. Dessutom inte särskilt säkra. Om du tappar en nyckel kan ju vem som helst som hittar den låsa upp dörren. Ett elektroniskt lås som kan styras via knappsats eller mobiltelefon framstår som en väsentligt smartare lösning. Det har det svenska företaget Glue tagit fasta på, och säljer sedan något år sitt lås som heter just Glue.

Specifikation

Kompatibilitet Skandinaviska deadbolt- och eurocylinderlås
Kommunikation WLAN – Bluetooth 4.0
Plattformar iOS – Android
Strömförsörjning 4 x AA-batterier
Dimension 57x133x35.9 mm (BxHxD)
Funktioner Skapa användare – skapa tillfälliga ”nycklar”

Översikt och att komma igång

Glue är noga räknat inget lås, utan snarare en del i ett låssystem. Enheten monteras på insidan av dörren och ersätter låsvredet på ditt befintliga lås. En motor i enheten ser sedan till att låsa och låsa upp dörren.

Det är en smart idé och gänget bakom Glue har tänkt till och insett vad som är viktigt. Åtminstone delvis. Låset måste vara snyggt. Det måste kännas förtroendeingivande och vara enkelt att hantera. Glue-låset (vi kallar det lås för enkelhetens skull) är verkligen snyggt med sin matta aluminiumyta, den enkla, rena formen. Det enda som stör utseendemässigt är Glue-logotypen på sidan. Det är också enkelt att hantera.

Låset styrs genom en app i din mobiltelefon. Antingen genom en Bluetooth-koppling eller över ditt trådlösa nätverk. I det senare fallet går det att låsa och låsa upp oavsett var du befinner dig, så länge du har tillgång till din uppkopplade telefon med Glue-appen.

Men Glue-gänget verkar inte riktigt ha tänkt klart. Konstruktionen brister i det som måste vara det viktigaste hos ett lås. Säkerheten. När det låser dörren händer ingenting annat än att enheten försöker vrida in låskolven i låsblecket. När den har försökt klart signalerar appen att dörren är låst, utan att ”veta” huruvida den faktiskt har lyckats. Den vet exempelvis inte om låskolven har kärvat eller av annan anledning inte skjutits in i låsblecket. Det enda den ”vet” är att den har tagit emot en signal om att låsa och att den har aktiverat motorn som ska genomföra själva låsningen.

I praktiken innebär det här att du aldrig kan vara säker på dörren verkligen är låst när Glue har gjort sitt. När vi testade Glue orkade den inte vrida in låskolven mer än vid några enstaka tillfällen. Däremot signalerade appen efter varje låsoperation att dörren hade låsts. Någon – som du litar på – måste alltså alltid känna på dörren för att bekräfta att den är låst.

Den här svagheten förtar en del av poängen med låset. Däremot går det förstås utmärkt att använda Glue för att låsa upp dörren på distans.

 

Installation

Du behöver inte vara låssmed för att installera Glue-låset. Det ersätter inte ditt vanliga lås, utan monteras på insidan av dörren över det befintliga låset. Egentligen ersätter det bara vredet, eftersom det är just vredet som Glue påverkar.

Det finns två versioner av Glue. En för lås som går att låsa från insidan med såväl nyckel som vred, och en för lås där det bara finns ett vred på insidan. Vi har testat modellen för lås med både nyckel och vred. Det är en alldeles ny version från Glue och därför var den täckplatta som ersätter den befintliga en 3D-utskriven prototyp. När den skarpa versionen kommer ut i butikerna är plattan av metall.

Även om du knappast behöver vara låskunnig för att montera Glue krävs en del skruvande och pillande. Men det är inte svårt.

Själva Glue-enheten ersätter vredet och det är alltså det som ska bort från ditt befintliga lås. Därefter monterar du Glue med två skruvar – den erforderliga insexnyckeln medföljer. När styrenheten väl sitter på plats laddar du ner appen där du ombeds skanna den QR-kod som är tryckt på den medföljande snabbguiden. Därefter kalibrerar appen låset, det vill säga ”lär” sig vilket läge som är ”låst” och vilket läget som är ”olåst”.

I det här läget kan du låsa och låsa upp låset med din telefon så länge du befinner dig i närheten av dörren. För att kunna styra låset över nätet behöver du den så kallade wi-fi-hubben. Installationen av den klaras av på någon minut, under förutsättning att du har koden till ditt trådlösa nätverk tillgänglig.

Glue Smart Lock i vardagen

Glue Smart Lock app

Appen är tydlig och enkel att begripa. Ibland ger den dock inte tillräckligt med information. När exempelvis en låsning misslyckas vill du förmodligen veta varför.

Med Glue-enheten och wlan-hubben på plats har du så nyckeln till din dörr i telefonen. Språket i appen som styr Glue är visserligen på engelska, men den torde ändå vara lättanvänd även för dig med bristande kunskaper i det språket. En dutt på det stora, runda vredet i appen låser upp dörren. Duttar du på den lilla cirkeln i samma vy låser du.

Så är det åtminstone tänkt. Dessvärre uppför sig hela lösningen tämligen skakigt och appen ger ingen klar bild av låsets status. I själva ”låsfönstret” ser du alltså två cirklar. Den ena ska föreställa ett vred, medan den andra – betydligt mindre – förmodligen bara är en knapp. Under den stora står det ”Tap to unlock” och under den mindre ”Tap to lock”. Rimligen borde det bara vara möjligt att göra en av de två åtgärderna vid varje givet tillfälle.

Ingen hjälp vid låsproblem

Appen talar heller inte om vad eventuella problem som uppstår kan bero på eller hur du kan lösa dem. Vid något tillfälle fick jag beskedet att ”Remote locking failed”, utan ytterligare notering. Dessutom visade appen trots det alternativet ”Tap to unlock”. Om nu låsningen inte gick att genomföra borde ju dörren fortfarande vara olåst.

Långsam låsning

Själva låsningen eller upplåsningen tar orimligt lång tid. Från det att jag duttar i appen till dess dörren är upplåst dröjer det cirka fem sekunder. Att låsa dörren torde ta ungefär lika lång tid, men den operationen lyckades aldrig eftersom Glue-enheten inte orkade driva in låskolven i låsblecket. Mer om det senare.

När du lämnar bostaden och ska låsa dörren behöver du inte använda mobilen. Om du trycker två gånger på låsvredet på själva styrenheten väntar den några sekunder och låser sedan.

Hantverkaren kan få egen nyckel

I appen som förvisso är överskådlig och lätthanterad, kan du enkelt skapa nya ”nycklar”, alltså användare som får möjlighet att manövrera låset med sina mobiltelefoner. För att slippa passa hantverkarens tid kan du ge denne en egen nyckel som fungerar under en begränsad tid. Övriga familjemedlemmar får lämpligen ”nycklar” som gäller tills vidare. En sådan användare får också koll på låsloggen, så att de kan se när låset har låsts och låsts upp, och av vem.

Appen säger låst trots att dörren är olåst

Glue har som jag konstaterat tidigare en allvarlig brist. Styrenheten ”vet” aldrig om låskolven har drivits in i låsblecket. Det kan resultera i att appen talar om att dörren är låst när den i själva verket bara försökt låsa utan att lyckas. Det här är också skälet till varför Stöldskyddsföreningen är skeptisk till den här typen av lösningar för fjärrstyrning av lås, enligt Lotta Mauritzson som är rådgivare hos föreningen

– Om du låser på distans vet du inte om låset verkligen går i lås – även om appen säger att den är låst, konstaterar hon.

I mitt fall klarade aldrig Glue att genomföra en låsning. Kolven var helt enkelt för trög för motorn i styrenheten.

Glue svarar

När vi ber tillverkaren Glue kommentera det vi anser är en grundläggande brist hos låset, som i praktiken förtar huvudpoängen med det, svarar de så här:

”Vi uppmuntrar våra kunder att hantera Gluenycklar och öppningar med samma säkerhetsmedvetenhet som vanliga fysiska nycklar, dvs ge tillträde till personer man litar på samt be dem verifiera att dörren verkligen är låst. Det går att göras oavsett om besökaren använt appen för att öppna eller blivit insläppt på distans. SSF arbetar med att ta fram en norm för digitala nycklar där vi sitter med i rådet som ger input hur den ska definieras.”

Slutsats

Glue Smartlock är ett trevande steg på vägen mot en smartare låslösning i bostaden. Men den når inte ända fram. En överskådlig och lättanvänd app väger inte upp det faktum att du riskerar att dörren förblir olåst trots att systemet hävdar motsatsen. Systemet behöver utvecklas för att ge den trygghet som krävs för att det ska kunna ersätta traditionella nycklar.

  • Enkel installation
  • Snygg, diskret design
  • Enkel att använda
  • Klarar inte kärvande låskolvar
  • Känner inte av om dörren är låst
  • Ger falsk trygghet vid fjärrstyrning av låset

Om författaren

Henrik Rådmark

Henrik Rådmark är en av landets mest erfarna it-skribenter. Allt sedan han fick sin första kreditkortsstora miniräknare i slutet av 70-talet upphör han aldrig att fascineras över nya tekniska prylar. Han byter regelbundet mellan Android och Ios, mellan Windows och OS X och är närmast besatt av att hitta det optimala ljudet i stereon, få den bästa bilden ur kameran.