Superbilliga hemlarmet GS-G110e från Lightinthebox.com överraskar

Artikeln är senast uppdaterad: 2018-02-21

Det chockerande billiga hemlarmet från näthandlaren Lightinthebox.com, GS-G110e, klarar sig hyggligt i vårt test. Testaren tycker att det är mycket larm för pengarna men höjer ett varningens finger eftersom det varken finns support eller någon leverantör som tar ansvar för funktionen hos hemlarmet.

Hur mycket hemlarm får man för en tusenlapp? Vi köpte ett från sajten Lightinthebox.com, som är en gigantisk näthandel med 100 000-tals produkter. Det rör sig alltså inte om en leverantör med kunskap om vad de säljer utan en ren marknadsplats. Hemlarmet vi beställde, GS-G110e, och har testat här kostade 1310 kronor. Kostnaden för larmet ökade visserligen några hundralappar innan det landade hos oss i och med bland annat frakt och tull.

light-in-the-box-hemlarm-4830

Men med tanke på innehållet i kartongen och den utlovade funktionen är det fortfarande ett ojämförligt lågt pris. Du får inte mindre än fyra rörelsedetektorer, sex magnetkontakter, en rökdetektor och en extern sirén. Därmed skulle det räcka för en normalstor enplansvilla.

Uppkopplat via mobilnätet

GS-G110e kan fungera antingen som ett lokalt larm som bara väsnas tämligen måttligt när någon obehörig tar sig in i bostaden eller brand utbryter, eller som ett uppkopplat larm som utnyttjar mobilnätet för att skicka larm till exempelvis larmcentral eller upp till sex telefoner. Om du väljer att använda det som ett uppkopplat larm får du också möjligheter att styra det på distans, även om det inte är i närheten av sådant som appar och webbaserade plattformar.

Kartongen ger ett överraskande påkostat intryck, med fyrfärgstryck och mattlackerad yta. Den andas definitivt inte ”billigt kinalarm”. Innehållet ändrar intrycket en aning. Plasten som används i alla komponenter är av den där blåvita, billiga sorten som signalerar leksak snarare än stabil säkerhetsutrustning.

 

Vad ingår i paketet?

 • 1 centralenhet, inkl batteribackup
 • 6 magnetkontakter
 • 4 fjärrkontroller
 • 4 rörelsedetektorer m separata kulledade fästen, inklusive skruvar och plugg
 • 1 rökdetektor
 • 1 sirén med laddbart batteri
 • 2 nätadaptrar (huvudenhet + sirén)
 • 1 handbok, på engelska

Funktioner

 • 99 trådlösa zoner (för anslutning av trådlösa sensorer och detektorer)
 • 8 trådade zoner (får sladdanslutna enheter)
 • Skickar SMS till upp till 2 nr vid larm, ringer upp till 6 nr.
 • Telefonfunktion

Handbok på urusel engelska

Handboken är förstås vital när det gäller den här typen av system. Och om du inte klarar av att läsa engelska är GS-G110e inget för dig. Det finns ingen importör som har kunnat översätta innehållet till svenska. Frågan är om det överhuvudtaget finns någon som har kunnat översätta handboken från kinesiska. Engelskan som används är inte bara felaktig, utan i somliga passager så märklig att det kan bli svårt att förstå innehållet. Men det går. Även om man ibland får läsa om samma stycke två-tre gånger.

Trots den pinsamt urusla engelskan som ofta döljer själva det så viktiga budskapet är handboken välstrukturerad och täcker allt som behövs både för att kunna installera och ställa in larmet, och sedan få ut så mycket som möjligt av det i den dagliga användningen.

Installation

Ställa in larmet

Installationen är enkel om än lite omständlig. Med hjälp av koder aktiverar du de olika sensorerna och detektorerna. Exempelvis trycker du stjärna+fyrkant för att komma in i inställningsläget. Sedan 23 02 för att ange att du ska registrera en rörelsedetektor (23) i larmzon 2. För att göra själva sammankopplingen aktiverar du detektorn.

Det är från huvudenhetens knappsats du gör alla inställningar av larmet.
Det är från huvudenhetens knappsats du gör alla inställningar av larmet.

Hela förfarandet är logiskt och väl beskrivet i handboken, om än som sagt på engelska. Men det känns inte särskilt modernt och det är lätt att bli aningen snurrig i skallen. Om du har flera larmzoner, exempelvis en för skalskydd, en för rörelse på nedervåningen och en för rörelse på övervåningen och en för rökdetektorn – gör du klokt i att skriva ned detta som en översikt och kanske även notera direkt på sensorn vilken larmzon du har registrerat den i.

Varje sensor eller larmpunkt kan dessutom ställas in så att den triggar oavsett om larmet är ställt i ”hemmaläge” eller ”bortaläge”, eller bara i det ena av de två lägena. Av något skäl går det för övrigt också att ange att en detektor eller sensor inte ska larma alls.

På motsvarande sätt anger du övriga funktioner hos larmet, som hur lång fördröjningen ska vara mellan det att du sätter larmet i bortaläge och det verkligen ska aktiveras, eller mellan det att en larmpunkt aktiveras och huvudenheten sänder ett larm.

Ingen support

När vi skulle aktivera den externa sirenen blev vi påminda om en av de här larmets stora svagheter: avsaknaden av support. Du är helt utlämnad till dig själv, dina och i bästa fall dina vänners kunskaper. Ett klick på Support på företagets webbplats tog oss bara till en sida som handlar om orderrelaterade frågor. Ingen kunde hjälpa oss att förstå hur den externa sirenen skulle fås att skrika och blinka vid larm. Till slut hittade vi den enkla lösningen – en närmast mikroskopiskt liten strömbrytare bakom en lucka.

Montering

Monteringen av de olika enheterna är rättfram. Rörelsedetektorerna levereras med ett kulledsfäste som skruvas fast i väggen. Kvaliteten är knappast i schweizerurklass, men de är tillräckligt robusta för att inte gå sönder av normal hantering.

light-in-the-box-hemlarm-4833
Fyra rörelsedetektorer ingår i paketet. (Den fjärde satt på testarens vägg vid fotograferingstillfället.)
light-in-the-box-hemlarm-4840
Fästena för rörelsedetektorerna levereras komplett med skruv och plugg.
light-in-the-box-hemlarm-4841
Magnetkontakter för dörrar och fönster. Självhäftande tejp och batterier följer med, men inga skruvar.

Magnetkontakterna, för dörrar och fönster, monteras antingen med skruvar (inga sådana medföljer) eller med den självhäftande tejpen som ligger i förpackningen.

Rökdetektor och siren skruvas fast. Vad vi inte lyckades förstå var hur vi skulle lägga sladden för strömmatning till sirenen. Den kommer ut på baksidan, men det finns ingen hål i höljet för en snygg sladdgenomföring. Förmodligen är tanken att sirenen inte ska anslutas till extern strömmatning utan att man tar ner den då och då för att ladda den.

Funktioner

Även om larmet förvisso ger ett något föråldrat intryck i fråga om installation och tillvägagångsätt för att ändra inställningar i det, är det påfallande omfångsrikt när det gäller funktioner. Det är förstås både positivt och negativt, eftersom du ställs inför många val. Hur många larmzoner ska jag ha? (Du kan ha 99 trådlösa zoner.) Hur ska varje larmpunkt agera? (Ska den larma i hemmaläge, bortaläge, båda lägena eller inte alls ..?) Hur lång fördröjning ska systemet ha vid aktivering av larm, när en larmpunkt triggas, innan huvudenheten skickar ett sms om larm och innan den ringer upp. Hur länge ska den externa sirenen ljuda? (Upp till 15 minuter.)

Fast det behöver nu inte vara riktigt så överväldigande som jag beskriver det, eftersom du kommer tämligen långt med de förinställda värdena.

Ringer sex nummer

Vid larm kan huvudenheten ringa upp till sex olika telefonnummer. Om ingen svarar på det första ringer den upp nummertvå på listan och om ingen av de inlagda numrena ger något svar börjar den helt enkelt om. När du svarar på larmuppringningen upprättas en sedvanlig telefonförbindelse mellan telefonen och hemlarmets huvudenhet. Tjuven hör alltså dig och du kan höra tjuven.

Systemet kan också skicka SMS vid larm till två olika nummer.

Koppla zoner till larmtyper

För att göra larmmeddelanden som skickas som SMS eller till en larmcentral mer begripliga kan du ange vilken typ av larm respektive zon gäller. En zon kan knytas till ”Fire alarm”, en annan till ”Window alarm” och så vidare. Totalt finns åtta larmtyper inlagda.

Styra från mobilen – på gammaldags vis

Larmet går att aktivera och avaktivera via mobilen. Men det rör sig inte om någon app utan om gamla hederliga SMS-meddelanden, eller genom att ringa upp larmet och använda telefonens knappsats. Visst känns det förlegat, men det fungerar.

light-in-the-box-hemlarm-4838

Direktlarm från fjärrkontrollen

GS-G110e har också ett så kallat kontaktlarm. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen aktiveras larmet och ringer direkt upp ett förinlagt nummer. Motsvarande knapp finns också på huvudenheten.

Sirenen är inte särskilt vacker. Och inte särskilt högljudd.
Sirenen är inte särskilt vacker. Och inte särskilt högljudd.

Klen siren

Den externa sirenen är stor, ful och klumpig. Till yttermera visso låter den inte särskilt illa. Det handlar alltså inte om en sirén som får tjuven att tappa orienteringen och krypa ihop i fosterställning i ett hörn i väntan på polis. Det här är en siren som blott talar om för omgivningen att något är i görningen.

Sirenen drivs av ett laddningsbart batteri. Du behöver ta ner sirenen för att ladda den eftersom sladden för strömanslutning inte går att komma åt när sirenen är monterad på väggen.

Användning

När du är klar med alla inställningar och monterat alla komponenter behöver du inte bry dig särskilt mycket om larmet. Du slår på och slår av larmet med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen, som överraskande nog delvis är tillverkad av metall och ger ett gediget intryck. Fyra fjärrkontroller följer med och det går att ansluta upp till fem stycken till systemet. Av- och påslag kan förstås också göras via knappsatsen hos GS-G110e.

Sammanfattning

Hemlarmet GS-G110e från Lightinthebox.com är ett billigt larm. Det känns föga modernt men fungerar klanderfritt och har funktioner som gör att du kan anpassa det efter dina behov. Fjärrstyrning via mobiltelefonens knappsats eller SMS är inte optimalt, men det fungerar. Ett plus för att paketet innehåller så många komponenter. Svagheterna handlar främst om handboken som är på svårbegriplig engelska och om sirenen, som inte är särskilt kraftigt men rejält ful med sin röda, genomskinliga plastglob. Dessutom måste vi höja ett varningens finger för tillförlitligheten – det finns ingen leverantör som tar ansvar för funktionen.

Svårt att välja hemlarm?Till Larmtestet