Test: Tego Roundline – ger bättre koll på uppvärmningen

Tego Roundline gör det enklare att hålla koll på elförbrukningen vid uppvärmning för dig som har direktverkande el.

Med Tegos element kan du ställa in lämpliga nivåer trådlöst och med en knapptryckning vet elementen om det är dag, natt eller om bostaden står tom och bara behöver grundvärme. Det sparar pengar, minskar miljöbelastningen och kräver inte särskilt mycket av dig som användare.Översikt Tego Roundline

Tego är en svensk tillverkare av elradiatorer. Med deras system Roundline kan radiatorerna styras trådlöst, både rum för rum men också via en huvudkontroll. Smidiga system som styrs via appkontroll är ännu sällsynta på denna marknad. Men Tego Roundline är bland det närmaste man kan komma. Trots att systemet saknar finkornig fjärrstyrning ger det god kontroll över temperaturnivåer och strömförbrukning. Man lär sig snabbt använda systemet, både för att det är enkelt, sparar pengar och är miljövänligt.

E8511604

 

Tekniska specifikationer – Tego Roundline

Finns i sju olika effektlägen i intervallet 300W-1500W
Finns både för 234V och för 400V

Master Tego Roundline Reco 788 kr
Radiomottagare Tego Roundline Reco  225 kr
Rumstermostat Tego Roundline Reco  463 kr
Element Tego Roundline Reco 400W/ 400V  1 192 kr
Element Tego Roundline Reco 600W/ 400V  1 221 kr

Testpaketet (1st Master, 4st Rumstermostater, 5st Radiomottagare, 3st 400W element, 2st 600W element) totalt: 9 783 kr

Installation

IMG_7726a72

Tego Roundline elradiatorer finns både för 230V och för 400V och i tre olika modeller med olika grad av styrning. Utöver detta finns radiatorerna förstås i olika storlekar och med olika kapacitet.

Installationen är busenkel.

Köper man 230V-versionen är det bara att skruva upp elementet där man vill ha det och därefter trycka in elkontakten i närmaste eldosa.

Väljer man istället 400V-varianten krävs en elektriker som gör jobbet.

Eftersom vi byter ut husets befintliga och ålderstigna 400V-radiatorer så håller vi oss kvar vid trefas. Men vi noterar att 230V-versionerna är något billigare och eftersom de ansluts till befintligt eluttag slipper du också kostnaden för elektriker.

Vi valde även RA-modellen av Tego Roundline Reco som är anpassad för att använda radioenheter, vilka vi också köpte till. Dessa gör att termostaten kan regleras med en precision på 0,5 grader via de trådlösa rumsstyrenheter som radiatorer inom tio meter kan paras ihop med. Även rumsstyrenheter är extra tillbehör.

För att beräkna hur många radiatorer som behövs och vilken effekt de bör ha, utgår man från storleken på de rum som ska värmas upp.

Man brukar räkna med 50W per kvadrat som ska värmas upp. Detta kan översättas i några tumregler:

10-15 kvadrat = 500-750W = Välj 800W

10-12 kvadrat = 500-600W = Välj 600W

6-8 kvadrat = 300-400W = Välj 400W

Välj 500W i badrum och en lågtempererad radiator så att man inte bränner sig (lite större i storlek då det är lägre temp).

Vi beställde från en webbutik, vilket gick nästan bra. De hade dock felaktiga hänvisningar om vilka produkter som fungerade ihop, vilket fick oss att beställa enheter som inte matchade. Tillverkaren ryckte snyggt in och korrigerade saken när vi undrade vad som hänt med ordern efter tio dagar. Redan sådant kan göra en övertygad om att man gjort ett riktigt val. Men det är absolut inget man kan räkna med som en självklarhet. Bäst är att dubbelchecka med kundtjänst när man börjar närma sig check-out och betalning.

Elström är mer av och på

”El är el” säger en elektrikerutbildad kompis, ”när det är kallt så drar man på och då går det åt.”

Visst, så kan man se på saken. Vatten är förstås enklare, där kan man lätt strypa flödet med en kran. När det handlar om el är det bara med en dimmer man kan styra strömförbrukningen, och det funkar inte ens med alla typer av glödlampor.

Idag går det ändå att styra elförbrukningen mer än att bara vrida på termostatvredet. Tego gör detta genom ett antal finurliga sätt att förhindra onödig förbrukning. Dels med en rumstermostat för ett begränsat antal radiatorer, dels med en huvudenhet, Reco Master, som kan styra samtliga radiatorer.

IMG_7683a72

En Rumstermostat kan styra flera Reco-radiatorer via olika knapptryckningar.

IMG_7696a72

Styrenheten kommunicerar med en Radiomottagare (RF-Plug) som enkelt monteras på Reco-radiatorn. Radiatorns termostatvred sätts på 20 grader som blir utgångspunkt i kommunikationen när den trådlösa modulens stift trycks in i radiatorn.

Roundline-Reco_narbild-gavel-a-1a72

Roundline-Reco_narbild--gavel-c-1a72

 

IMG_7699a72

Framsidorna på Rumstermostaten och Reco Master är identiska. Det är först då man tittar på baksidan skillnaden syns. Reco Master (till höger) drivs med el från vägguttag.

Även Reco Master kopplas till varje enskild radiator, men påslagen tar den över kontrollen av alla radiatorer.

IMG_7701a72

Baksidan på Rumstermostaten är däremot fylld av fyra AA-batterier. Tack vare att styrenheten snabbt går i vila då inget knapptryck görs räcker batterierna extremt länge.

Hopkopplingen av radiatorer och kontrollenheter sker för övrigt smidigt där en svagt lysande grön indikator på radiatorn visar att kontakt etablerats.

Hur fungerar Tego Roundline ?

Vi är väldigt nöjda, framförallt med möjligheten att enkelt kunna dra ner strömåtgång på många element samtidigt under nätter och vid vädring. Dessutom går det lika smidigt att förinställa en grundvärmenivå som att ställa in larmet på klockradion.

Nivån kan enkelt aktiveras när man lämnar bostaden en tid. Har man dessutom en välisolerad bostad kan det locka att testa olika temperaturnivåer då ingen är hemma.

Till exempel att ta ner temperaturen till typ ”frostfritt” (”symbolen ”snöflingan”, se nedan) om värmen klingar av långsamt och sen snabbt kan fås att stiga till behaglig nivå. Speciellt om man kombinerar med en luftvärmepump.

Schema Reco Master_rumstermostat

Det här kan man även styra på distans genom att till Tego Roundline huvudkontroll köpa till en GSM-modul, som manövreras via sms. Den uteslöts dock ur det här testet.

Hur mycket sparar man då?

Omöjligt att ange i kronor och ören, för det är flera faktorer som spelar in. Men låt oss ta ett räkneexempel.

Om man med funktionen ”6h” (”mån-symbolen”, se nedan) sänker nattemperaturen med exempelvis 5 grader under sex timmar som med vårt testpaket (3x400W och 2x600W) i ett hus som är ganska dåligt isolerat, tjänar man på sikt en hel del pengar.

Man brukar schablonräkna elkostnad med 1 kr per kWh. Med elementen ovan kan man enbart med nattsänkningen av temperaturen spara 12 kr/dygn, vilket under de kalla månaderna november till mars ger en besparing på 2 184 kr.

Dubblera det ifall man utnyttjar 6h-läget även då man lämnar bostaden under dagtid då man befinner sig på sin arbetsplats.

Besparingen blir ännu högre ifall man sänker temperaturen ytterligare. Kanske också i kombination med ”snöflingan” som kan ställas till lågnivåvärme om man sedan snabbt kan värma upp bostaden då man återvänt hem. Eller använder GSM-modulen för att öka värmen på distans innan man kommer hem.

Observera att räkneexemplet bara ger en fingervisning om de möjliga besparingarna. Att höja temperaturen i bostaden från en lägre nivå kräver ju mer energi än att hålla en viss temperatur under motsvarande tidsperiod. Därmed ”förloras” en del av den besparing som gjorts genom att sänka temperaturen exempelvis under natten eller vid frånvaro.

IMG_7702aa72

Ett obegränsat antal elradiatorer inom tio meter kan anslutas till en Rumstermostat om inte signalen störs ut av för tjocka väggar eller annat. En öppen planlösning är idealet.

På Rumstermostaten kan man aktivera flera funktionslägen. Med ett tryck på ”solen” (symbolen vänstra raden i mitten) tänds displayen och aktuell rumstemperatur visas. Trycker man sedan på – eller +-knapparna ändrar man styrenhetens förinställning av önskad temperatur.

IMG_7710aa72

”Snöflingan” (symbolen i vänstra raden längst ner) används för att aktivera ett strömsparläge då huset står tomt. Också där ställs önskad temperaturnivå in med -/+-knapparna. Inställningen gäller även då displayen slocknat och upphör först när man trycker på ”sol”-knappen.

IMG_7708aa72

För att förhindra att radiatorn rusar när man tillfälligt öppnar ett fönster trycker man på ”fyrkanten” (symbolen i högra raden längst ner).

IMG_7716aa72

Månsymbolen (till höger i mittenraden) är avsedd för att sänka temperaturen under sex timmar, exempelvis när man släcker ner huset för natten.

Reco Master kopplas på liknande sätt ihop med radiatorerna via knapptryckningar och tar sedan över kontrollen av alla enskilda radiatorer. Bra exempelvis när husets alla radiatorer ska justeras ned inför natten. Vill man styra varje rum separat använder man respektive rumstermostat så tar den över kontrollen från Mastern. Gsm-modulen vi nämnt tidigare kopplas direkt till Reco Master.
Förutom möjligheten att kunna tjäna ganska mycket i reda pengar genom att fintrimma hur mycket elradiatorerna ska jobba så sker detta på ett mycket användarvänligt sätt. Systemet är mycket enkelt att ställa in. I kombination med att det är väldigt lätt att styra blir resultatet att man snabbt börjar använda finesserna på ren rutin. Miljövänligt och ekonomiskt.

Sammanfattning Tego Roundline

Tego Roundline radiatorerna är snyggt designade och tillsammans med enheterna för trådlös styrning är de ett mycket intressant val för alla som ska renovera sitt värmesystem eller installera nya elelement. Självfallet hade styrning via en app varit att föredra, men man lär sig lätt de rätta knapptryckningarna med Tegos system. Med Tego blir det enkelt att spara pengar samtidigt som hanteringen snabbt blir något man naturligt gör i vardagen.