Luftvärmepump bäst i test

Funderar du på att skaffa luftvärmepump? Luftvärmepumpar är ett måste för alla villaägare. Men det finns många varianter och modeller och en hel del ineffektiva på marknaden som du bör hålla dig borta ifrån. Här får du en grundlig guide och en presentation av fyra modeller som förtjänat titeln luftvärmepump bäst i test, för att kunna finna bästa luftvärmepump för dig. Guiden fokuserar på luft-luftvärmepumpar. 

Bästa luftvärmepump 2022

Dessa är just nu våra toppval när det kommer till de bästa luftvärmepumparna i år. Klicka på länkarna för att komma ned till våra omdömen direkt eller fortsätt läsa hela köpguiden.

Toppvalet

Toppvalet faller på högeffektiva Panasonic HZ25TKE som med bättre energieffektivitet och med smarta funktioner, som en app till din smartphone för fjärrstyrning, är bästa luftvärmepump just nu. Dessutom arbetar Panasonic HZ25TKE med solljusdetektering för att automatiskt reducera och öka värmeproduceringen i utrymmet.

Vad är en luftvärmepump?

En värmepump kan bli en riktigt värmande spargris. Om du väljer en luftvärmepump bäst i test och hanterar den rätt. Vilken sorts värmepump som passar bäst för dig – luftvärmepump, bergvärmepump eller av annan modell – beror på en rad faktorer som är unika för din situation. Därför behöver du sätta dig in i ämnet tämligen noggrant innan du fattar beslut om vilken modell som är bäst för dig. Därefter är det naturligtvis en god idé att studera tester.

Längre ned i den här artikeln hittar du fyra luftvärmepumpar som har fått goda omdömen i tester och av användare.

Hitta en passande luftvärmepump bäst i test

Att hitta rätt modell handlar inte bara om effekt och effektivitet hos pumpen. Beroende på hur ditt hus ser ut, hur klimatet är där du bor och hur ditt befintliga värmesystem ser ut, passar olika modeller olika bra, helt enkelt.

Begreppet värmepump är brett. Det täcker flera olika varianter som fungerar på ibland vitt skilda sätt, även om de delar grundprincipen för hur värmen produceras. Värmen i utomhusluften, i marken eller i en sjö eller den luft som ventileras ut ur huset, tas tillvara med hjälp av samma princip som används i kylskåp, för att sedan användas för uppvärmningen inomhus.

Priset för värmepumpar varierar stort, från cirka 10 000 kronor upp till i storleksordningen 100 000. I den här köpguiden fokuserar vi på den typ av värmepump som är enklast att skaffa, luft-luftvärmepumpen. Där ligger priserna på mellan 10 000 och 20 000 kronor. De tillverkare som placerar sig bäst i olika tester som har gjorts av såväl media som Energimyndigheten är Electrolux, Fujitsu, IVT, LG, Mitsubishi, Panasonic, Samsung och Toshiba.

Det finns riktigt billiga luftvärmepumpar, med priser väl under 10 000 kronor. Men såväl tester som statistik från försäkringsbolag visar att man får vad man betalar för; ett lågt pris innebär ofta låg kvalitet och kan i längden leda till en hög kostnad.

Olika sorters värmepumpar

Även om vi fokuserar på luft-luftvärmepumpar får du här en sammanfattning av olika typer av värmepumpar, för att ge dig en helhetsbild.

 • Luft-luft. En luft-luftvärmepump tar upp värme ur utomhusluften, som den sedan använder för att värma upp inomhusluften i en fläktdel inne i huset. Värmen sprids genom att fläkten blåser ut den uppvärmda luften. Eftersom den så att säga flyttar värmen från luft (utomhus) till luft (inomhus) kallas typen luft-luftvärmepump. Inomhusdelen ser inte bara till att värma upp inomhusluften och sprida den, utan kan också rena den. Dels filtreras den – vilket tar bort bland annat damm, pollen och mögelsporer. Utöver filtrering använder de flesta luftvärmepumpar också så kallad jonisering för en ännu effektivare rening. Det ger ett påtagligt bättre inomhusklimat. En luft-luftvärmepump ska ses som ett komplement till ett befintligt uppvärmningssystem. Priserna ligger på mellan 10 000 och 20 000 kronor.
 • Luft-vatten. En luft-vattenvärmepump tar upp värme på samma sätt som en luft-luftvärmepump. Men istället för att värma upp luften inomhus värmer den vatten i husets vattenbaserade värmesystem. Den värmer också det varmvatten som används i hushåEn luft-vattenvärmepump är avsevärt dyrare än en luft-luftvärmepump. Räkna med priser på mellan 40 000 och 70 000 kronor plus installation.
 • Bergvärme. Här borras ett eller flera hål i berggrunden på tomten där man låter slangar innehållande en särskild vätska cirkulera. Vätskan värms upp och värmeenergin tas tillvara i husets vattenburna värmesystem.  Priserna för en sådan anläggning varierar mellan 50 000 och 100 000 kronor eller mer. Dessutom är installationen synnerligen kostsam. Det handlar i storleksordningen om strax under 100 000 kronor.
 • Frånluft. Många nyproducerade hus har en värmepump som tar tillvara värmen i den luft som ventileras ut från bostaden, och bidrar till uppvärmning av det vattenburna värmesystemet. En frånluftsvärmepump har också en elpatron som hjälper till när värmepumpen inte producerar tillräckligt med väPriserna varierar från 40 000 till 70 000 kronor, exklusive installation.

7 viktigaste punkterna när du väljer luft-luftvärmepump

 • Måste vara anpassad för nordiskt klimat
 • Fungerar bäst tillsammans med elradiatorer
 • Bostadsyta, utomhusklimat och isolering avgör effekten
 • Öppen planlösning ger bäst effekt
 • Investeringen kan ofta räknas hem inom fyra år
 • Om du ska använda den för underhållsvärme i fritidshus – kontrollera lägsta temperatur
 • SCOP-värdet ger bäst uppfattning om pumpens effektivitet

Hur mycket kan jag spara med en luft-luftvärmepump?

Det går inte att säga exakt hur stora besparingar en värmepump kan ge, oavsett typ.

När det gäller luft-luftvärmepumpar avgörs det av faktorer som pumpens förmåga att utvinna värme ur utomhusluften, hur ditt hus ser ut, hur pumpens inomhusdel är placerad, vilket klimat du bor i och hur effektivt ditt huvudsakliga uppvärmningssystem fungerar.

För så är det, en luft-luftvärmepump ska alltid ses som ett komplement till ett annat värmesystem, även om den i perioder under året kan stå för den största delen av husets uppvärmning. Bäst fungerar luft-luftvärmepumpar ihop med direktverkande eluppvärmning, alltså elradiatorer.

Om du räknar med en besparing på cirka 30 procent hamnar du i vart fall inte helt fel, även om det alltså kan vara både mindre och faktiskt avsevärt mer än så. För ett normalstort hem brukar investeringen i en luft-luftvärmepump gå att räkna hem efter ungefär fyra-fem år.

För att få ut största möjliga besparing med hjälp av en luft-luftvärmepump är det viktigt att termostaterna som styr dit befintliga värmesystem fungerar optimalt. De måste reagera tillräckligt noggrant och snabbt på den värme som värmepumpen producerar och justera effekten och värmeavgivningen från elradiatorn. Hos äldre elradiatorer kan det vara nödvändigt att byta termostater för att få en optimal funktion.

För vilken typ av hus fungerar luft-luftvärmepump bäst?

Om du bor i ett torn kan du glömma luft-luftvärmepumpen. Den trivs så att säga bäst i öppna landskap, eller i vart fall i öppna planlösningar och har svårt att sprida värme till andra våningar än den där inomhusdelen är placerad. Om du bor i ett hus med flera plan rekommenderas att du har en pump på varje våning.

En luft-luftvärmepump fungerar förstås utmärkt för såväl bostadshus som fritidshus. När det gäller det senare ska du välja en pump som klarar att hålla en temperatur på runt 10 grader. Då kan du låta värmepumpen stå för underhållsvärmen när du inte använder fritidshuset. En särskild vinst med detta är att pumpens effektivitet, och därmed besparingen, är högre än vid uppvärmning till normal rumstemperatur.

Många modeller går inte att ställa lägre än 16 grader, så kontrollera innan köp!

Vilka faktorer är viktiga att titta på hos en luft-luft-värmepump?

Anpassad för nordiskt klimat

Vårt stundom bistra klimat med långa perioder av låga temperaturer här uppe i norr ställer särskilda krav på luft-luftvärmepumpar. Dels när det gäller effektivitet i synnerhet vid låga temperaturer, alltså hur bra de är på att utvinna värme ur kall luft. Dels hur väl utomhusdelen klarar kylan utan att frysa sönder. Exempelvis är Mitsubishis värmepumpar som är anpassade för vårt klimat försedda med värmekablar  och -stavar i utomhusdelen som ser till att is och snö inte får fäste.

En nordiskt anpassad luft-luftvärmepump är ofta också programmerad på ett annat sätt för att möta de variationer som kännetecknar klimatet här. Inte minst klarar de att arbeta vid lägre temperaturer, ofta ner till -20  eller -25 grader istället för -10 grader.

Effekt

En av de viktigaste egenskaperna hos en värmepump bäst i test är hur hög effekt den har, alltså hur mycket värme den kan avge. Logiken är enkel; ju större yta du ska värma upp desto högre effekt krävs. För ett hus på 130 kvadratmeter räcker normalt en pump på drygt 5 kW. Vilken effekt ditt hus kräver styrs också av hur väl isolerat det är, hur planlösningen ser ut, vilken inomhustemperatur du vill ha och klimatet där du bor.

Grundregeln är att hellre välja en något ”för stor” pump. En sådan behöver inte i lika hög grad behöver jobba nära sina maxgräns, vilket ökar livslängden. Dessutom sänker det ljudnivån från utomhusdelen eftersom pumpen inte behöver arbeta vid lika högt varvtal.

Samtidigt rekommenderas det inte att dimensionera pumpen utifrån behovet under de kallaste månaderna. Dels är det svårt att motivera den högre kostnaden för en sådan, dels blir slitaget på pumpen faktiskt högre eftersom en mindre pump kommer att belastas jämnare under hela året. Det här förutsätter förstås att du har ett annat värmesystem som kan stå för hela uppvärmningen under den kallaste perioden.

Värmevärde

COP-värdet beskriver hur mycket energi en värmepump kan utvinna ur utomhusluften i förhållande till den energi som krävs för att driva pumpen. Exempelvis innebär ett värde på 5 att 1 kW in i pumpen i form av el ger värme motsvarande 5 kW. COP kallas också värmefaktor.

COP-värdet för luft-luftvärmepumpar mäts vid 7 grader utomhus och 20 grader inomhus. Därför ger det inte hela bilden av hur mycket värme pumpen kan utvinna. En pump som har ett förhållandevis lågt COP-värde kan vara effektivare än en pump med högre COP-värde när utomhustemperaturen sjunker under 7 grader. Därför har man på senare tid börjat använda SCOP-värdet som ett komplement.

SCOP är ett värde som anger utbytet över ett år, med hänsyn tagen till hur temperaturen varierar över säsongerna. Rekommendationen är alltså att titta mer på SCOP än COP när du väljer pump. Ju högre desto bättre.

Ljudnivå

En värmepump låter. Det är ofrånkomligt. Lyckligtvis är det utomhusdelen som låter mest. Inte för att det inte skulle kunna orsaka problem, men toleransen utomhus är i vart fall högre än inne i huset. Med det sagt noterar vi att det på somliga håll har varit problem med pumpar som väsnas så mycket att grannar klagat och kommunen ansett sig nödgad att införa anmälningsplikt inför installation av värmepumpar. Anmälan ska också inbegripa ett godkännande från grannar. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

Titta på siffror för ljudeffekt, inte ljudtryck, när du bedömer hur högt olika modeller låter. Effekten mäts i decibel (dB) som är en så kallad logaritmisk skala. Det innebär att en 10-gradig ökning uppfattas som en fördubbling av ljudeffekten.

Fjärrstyrning

Med fjärrstyrning av luftvärmepumpen får du inte bara möjlighet att justera temperatur och fläkthastighet, du får också larm om pumpen skulle gå sönder eller vid strömavbrott. För dig som använder värmepumpen i sommarstugan är fjärrstyrningsfunktionen mer än bara en trevlig detalj. Du slipper komma fram till en utkyld stuga och tillbringa det närmaste dygnet inlindad i tjocka filtar.

I tidernas begynnelse var SMS-baserad fjärrstyrning allenarådande. Idag finns det modeller som går att ansluta till internet via ett trådlöst nätverk, och som också ger tillgång till fler funktioner än tidigare. Men SMS-varianten har förstås fortfarande en roll att fylla eftersom exempelvis sommarstugan kanske inte är uppkopplad.

SMS-baserade system innebär inte nödvändigtvis att du är begränsad till enkla SMS-meddelanden för att styra och ta emot information om pumpen. Det finns lösningar som fungerar tillsammans med appar för smarta telefoner och som går att använda med pumpar från olika tillverkare.

Idag blir som sagt uppkopplade pumpar allt vanligare. Det finns modeller som har wifi – möjlighet att ansluta till ett trådlöst nätverk – inbyggt. Vanligare är att man skaffar en separat enhet för detta.

Hur installerar man en luft-luft-värmepump?

Installationen av en luftvärmepump ska enligt en lag från 2009 ske av en certifierad kyltekniker. Placeringen av pumpens inomhusdel är avgörande för hur effektivt den kommer att kunna arbeta. Bäst fungerar den av förklarliga skäl i hus med öppen planlösning. En bra installatör vet vilken placering som kommer att ge bäst resultat.

Utomhusdelen kan antingen placeras på ett markstativ eller ett vägghängt stativ. Ett markstativ att föredra eftersom en vägghängd pump gör att vibrationer kan fortplantas in i väggen och skapa en högre ljudnivå.

En värmepumpsinstallation ger dig möjlighet att utnyttja ROT-avdrag och eftersom arbetskostnaden utgör den största delen av själva installationen kan du få ner kostnaden avsevärt, som utan avdrag brukar ligga på 5-6000 kronor.

Var också noggrann med valet av installatör. Hen ska inte bara kunna installera utrustningen rent tekniskt, utan också kunna ge dig råd om bästa placering och användning av pumpen.

Garanti

Hur lång garanti får du på värmepumpen? Acceptera ingen kortare tid än fem år för själva kompressorn, den del som står utomhus och gör det stora jobbet. En del leverantörer ger så lång garanti som 10 år. Kontrollera också vad garantin täcker. I somliga fall är det bara kompressorn, i andra fall täcks mer men kanske inte under lika lång tid.

Luftvärmepumpar i test

Här nedan presenteras fyra produkter som alla förtjänat titeln luftvärmepump bäst i test, i olika kategorier. Vi har även studerat omdömen från användare när vi gjort urvalet.

Panasonic HZ25TKE – Smart och effektiv

Specifikationer av Panasonic HZ25TKE

Värmekapacitet 7750 W
Verkningsgrad 5.61 (COP)
Energiklass A+++
Ljudnivå inomhus 18-55 dbA
Ljudnivån utomhus 61 dbA
Värmedrift ner till -35 grader

Panasonics nya HZ25TKE ersätter tidigare HZ9RKE, med likar, och är sannerligen en svårslagen luftvärmepump bäst i test. Den är både synnerligen effektiv – tillräckligt för att få energiklassningen A+++ – och tyst. Givetvis är den anpassad för vårt nordiska klimat. Det är också en smart modell såtillvida att den använder sig av Econavi solljusdetektering för att beräkna hur mycket, eller lite, värme den behöver producera. Därefter anpassar den sig automatiskt.

Redan de tidigare modellerna var topptestade av bland andra Energimyndigheten. Den här har inte testats av dem men är ett rejält kliv uppåt i alla avseenden. Bland annat använder sig Panasonic HZ25TKE av köldmedium R32 istället för R410A, som de flesta andra luftvärmepumpar. Köldmedium R32 minskar utsläppsvärdena med så mycket som en tredjedel i jämförelse med tidigarenämnda.

Priset är dessutom attraktivt – den hör till de billigare modellerna av de topptestade luftvärmepumparna vi tar upp här och är dessutom billig i drift. Någonting annat som vi verkligen uppskattar med Panasonic HZ25TKE är något som Panasonic själva kallar för AirPatrol, vilket är en app till din smartphone. Genom AirPatrol kan du enkelt fjärrstyra din luftvärmepump.

Toshiba RAS-25G2KVP-ND – Robust med hög energiklassning

Specifikationer av Toshiba RAS-25G2KVP-ND

Värmekapacitet 6500 W
Verkningsgrad 5.0 (COP)
Energiklass A+++
Ljudnivå inomhus 20-44 dbA
Ljudnivån utomhus 49 dbA
Värmedrift ner till -25 grader

Toshiba har ett gediget rykte som tillverkare av robusta och pålitliga värmepumpar. Den här finns i en mindre och en större modell, 25 respektive 35. Den mindre har en uteffekt på 6500 Watt, medan större presterar 7100 Watt. Medan de flesta luftvärmepumpar har energiklassningen A++ klarar Toshiba RAS-25G2KVP-ND A+++ i såväl värme- som kylläge.

Mitsubishi Hero 2.0 LN25 – Närvarostyrd

Värmepumpen från Mitsubishi är särskilt effektiv vid lägre utomhustemperaturer. I ett test av luftvärmepumpar som Energimyndigheten gjort ger den största värmeeffekt av alla testade modeller vid -7 grader. Ännu vid -15 grader ger den ordentligt med värme och den fungerar faktiskt ända ned till -25 grader, vilket förstås gör att den passar bra för kallare klimat. Även i själva konstruktionen av värmepumpen har tillverkaren tagit hänsyn till det kalla nordiska klimatet.

Mitsubishi Electric har också en rad användbara finesser, som att den känner av närvaron om personer i rummet. När det är tomt sänks temperaturen med två grader.

Sammanfattning av guiden

En luft-luftvärmepump är en ganska självklar investering för dig som bor i ett hus med de rätta förutsättningarna. Här ovan har fyra pumpar som alla förtjänat titeln luftvärmepump bäst i test presenterats. De kräver ingen omfattande installation, priserna ligger inte särskilt högt och kostnaden går att räkna hem på förhållandevis kort tid.

Men valet av modell ingen självklarhet eftersom sådant som klimat och husets beskaffenhet i hög grad styr vilken pump som är bästa luftvärmepump för dig. Det krävs att du är någorlunda insatt och tar dig tid att jämföra olika modeller. Av de fyra topptestade modellerna här handlar valet snarast om tycke och smak eftersom de funktionsmässigt är tämligen jämbördiga.