Bästa bilförsäkring 2018

Med rätt bilförsäkring kan man spara pengar, få bättre villkor och mer tillfredställande service. Men det kan vara svårt att veta vad som egentligen omfattas av bilförsäkringen, hur den förändras över tid och vad som täcks in vid en olycka. Utöver att själv jämföra bilförsäkring kan det vara en god idé att lära sig mer om bilförsäkringar. I denna köpguide får du en övergripande förståelse för bilförsäkringar, en del tips och trix samt svar på vilka som är de bästa bilförsäkringsbolagen just nu.

 

 

Bästa bilförsäkring? – de fyra bästa bolagen för 2018

Trygg Hansa Läns-försäkringar Dina försäkringar Moderna Smart
Känt för Pålitlighet Lokal förankring Nöjda kunder Nytänk
Tilläggs-försäkringar 3 1 3 5
Självrisk vagnskada 3k/6k/ 9k 3k/ 5k 2.5k-25k 3k/ 14k
Ungdomssjälvrisk Ja Ja Ja Ja
Ingår drulle? Ja Ja Ja Nej
Nyvärdesersättning Ja Ja Ja Ja
Bindningstid 1år 1år 1år Ingen
Märkesförsäkringar Ja Nej Nej Nej
Till omdöme Trygg Hansa Länsförsäkring Dina försäkringar Moderna smart

Hur jämförde vi bilförsäkringar?

För att kunna rekommendera och jämföra bilförsäkring har vi djupdykt i expertrekommendationer, kundrecensioner, jämförelsesidor och råd från experter om hur bilförsäkringar fungerar och vad man ska söka efter.

Vi har gått igenom expertomdömen av olika slag, från jurister till försäkringsagenter och bilförsäkringsexperter. Utöver det har vi noggrant läst de villkor som bilförsäkringsbolagen har för olika försäkringar (särskilt förköpsinformationen), undersökningar om kundnöjdhet (såsom svenskt kvalitetsindex) och frågat bolagen själva då det uppstått frågetecken kring bilförsäkringarna.

Men vad är en bra bilförsäkring?

Vad som utmärker en bra bilförsäkring skiljer sig från individ till individ och vilka behov denne har. När man ska jämföra bilförsäkring är det överlag bra att fokusera på hög kundnöjdhet, möjlighet till bra premie, anpassningsbarhet efter individ, rimliga krav för båda parter, smidiga lösningar om olyckan är framme och tydlig information om vad som egentligen gäller i olika situationer.

I praktiken ska en bra bilförsäkring alltså ge snabbt stöd vid olycka, ersättning ska ges enligt tidigare överenskomna regler och det ska finnas en möjlighet till att diskutera om man inte är nöjd med hur situationen hanterats. Vi har även sett till innovativa lösningar vad gäller premiesättning och skadeanmälan.

Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

När man talar om bilförsäkringar talar man framförallt om tre omfattningar: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Sedan finns oftast tilläggsförsäkringar om man har behov av en sådan.

Trafikförsäkring

Alla som i Sverige har ett påställt fordon måste enligt lag ha som minst en trafikförsäkring. Har man inte tecknat en trafikförsäkring direkt då man blir ägare av bilen måste man betala en trafikförsäkringsavgift varje dag till trafikförsäkringsföreningen, den är betydligt dyrare än att teckna en faktisk försäkring. Tanken är att ingen ska tjäna på att inte ha en försäkring.

När man ska jämföra bilförsäkring så märker man snabbt att trafikförsäkringen är ungefär densamma oavsett bolag. En trafikförsäkring omfattar personskador, både på förare och passagerare, skador på icke vållande part i olyckan, sakskador på exempelvis lyktstolpar och annan egendom som inte tillhör föraren. Skador på det egna fordonet och egendom i det egna fordonet ersätts inte för den som orsakat skadan. Man får inte heller någon ersättning för skadegörelse, brand, stöld etc. Man har alltså ingen rättsskyddsförsäkring eller räddningsförsäkring, det gör att det kan bli mycket dyrt för den vållande parten vid en olycka.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innefattar en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En halvförsäkring innefattar oftast följande skydd för bil och person:

 • Krisskydd: Om man varit med om en traumatisk händelse i trafiken kan man få ersättning för terapisessioner.
 • Rättsskydd: Om man blir inblandad i en rättstvist kan man få ersättning för rättegångskostnaderna och skadestånd.
 • Räddningsskydd: Vid olycka, motorstopp eller annat bilhaveri får man hjälp med bärgning och färd hem.
 • Brand: Brandskador ersätts.
 • Glas: Skador på glas ersätts.
 • Maskin & elektronik: Vid begränsat antal mil och år gers ersättning för motorskador och elektronik.
 • Stöld: Täcker stöld av bilen eller monterade delar. Fabriksmonterade delar ger oftast mer ersättning än eftermonterade.
 • Skada: Skador på bilen och tillbehör som kommit i samband med stöldförsök eller rån.

De flesta försäkringsbolag har självrisk för varje del av försäkringen och det skiljer sig något från bolag till bolag vad som inkluderas. En halvförsäkring täcker alltså betydligt mer än en trafikförsäkring men kräver fortfarande självrisk vid olycka. Det kan därför vara klokt att ägna sig åt att jämföra bilförsäkring för att se vilket utbud bolagen har.

Helförsäkring

Utöver det som ovan nämnts så ingår en vagnskadeförsäkring i en helförsäkring. En vagnskadeförsäkring innebär att man får ersättning vid yttre skador på bilen, oavsett vem som är ansvarig för skadan. För rostskador, konstruktionsfel och oaktsamt beteende (rattfylla, köra vid körförbud etc.) gäller i de flesta fall inte försäkringen. Vid köp av fabriksny bil ingår som regel vagnskadeförsäkringen i tre år (ibland finns särskilda regler för en direktimporterad bil). Efter dessa år är det därför viktigt att teckna en helförsäkring.

Vad bör ingå?

De flesta experter rekommenderar att man har en helförsäkring för en bil som inte är mycket gammal eller nästan helt saknar värde. Tecknar man en helförsäkring så bör man hålla utkik efter följande, som kan skilja något mellan olika bolag:

 1. Självrisker. En del försäkringsbolag har fasta priser, andra procentsatser. Välj det som du är mest bekväm med.
 2. Maskinskadeförsäkring. Ingår som regel i halv- och helförsäkringar och ska ge ersättning vid motorhaveri. Här gäller det dock att läsa det finstilta då den oftast slutar gälla efter ett visst antal år och/eller mil, det skiljer sig ofta åt mellan försäkringsbolagen.
 3. Maxbelopp för extrautrustning. Väldigt dyra ting, såsom fälgar, däck och dylikt kan kräva en tilläggsförsäkring om de överskrider maxbeloppet för just den försäkringen.
 4. Tilläggsförsäkringar. Kolla vilka som finns och vilka som du har behov av, de skiljer sig ofta åt mellan försäkringsbolagen både vad gäller utbud och villkor.

Tilläggsförsäkringar

Om och vilka tilläggsförsäkringar som man behöver är beroende av ett flertal faktorer, hur mycket man kör, var man kör, vilka risker man tar med sin körning med mera. Det finns ett stort antal tilläggsförsäkringar på marknaden, och de varierar mellan bolagen, vilket blir tydligt när man ska jämföra bilförsäkring. De vanligaste är dessa:

 • Hyrbil: Om bilen inte fungerar kan man få ersättning för att kunna hyra en hyrbil. Oftast ersätts dock inte för en hel hyrbil utan endast cirka 70% av kostnaden under en begränsad tid.
 • Assistans: Om bilen går sönder kan man få hotellnätter betalda eller hjälp med att ta sig till den önskade destinationen.
 • Olycksfall & rehab: Ersättning för privat vård både för skada och för rehabilitering.
 • Allriskförsäkring: Ersätter skador på bilens inredning, feltank, om du tappat bort nycklarna etcetera.
 • Självriskreducering vid viltolycka: Man får betala mindre själv vid kollision med vilt.
 • Vägassistans: Ger ersättning eller hjälp när bilen inte startar.
 • Trafikskadeförsäkring: Ger ersättning vid trafikskada som orsakat medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Märkesförsäkringar

En del försäkringsbolag har samarbetat med olika bilmärken och erbjuder då förmånliga märkesförsäkringar. Men det varierar en del beroende på märke, det kan därför vara en god idé att kolla upp om det finns en märkesförsäkring för din bil och att då se till att jämföra bilförsäkring. De märkesförsäkringar som i regel är billigast är Suzuki, Daewoo, Smart, Dacia, Renault och Skoda. Dyrast är Porsche, Jaguar, BMW och Cadillac. Priset skiljer sig även beroende på modell, år och ett flertal andra faktorer.

Vilken försäkring passar för vem?

Det finns oerhört många saker att tänka på vid valet av bilförsäkring. Utöver att se till premie och självrisk kan bilens skick och ålder vara centrala faktorer. Det kan vara klokt att fundera över hur mycket man kör, i vilken typ av trafik och miljö, vilka risker man utsätter sin bil för och om man kan skydda den i garage eller dylikt nattetid. Vid valet av vilken typ av försäkring man bör välja så är experterna eniga om följande:

En trafikförsäkring passar för den som har en bil nästan helt utan värde, men kör man mycket är det inte att rekommendera.

En halvförsäkring passar för den som har en bil äldre än 10 år vars värde har gått ner.

En helförsäkring passar för de flesta som har en relativt ny bil (inte äldre än 10 år) där vagnskadeförsäkringen har gått ut. Alla bilar av ett relativt högt värde bör ha en helförsäkring som minst.

Tilläggsförsäkringar passar för de som på något sätt tar extra risker med sitt fordon och/eller som är beroende av att ha en bil varje dag.

 

 

Vad påverkar premien

Utöver valet av omfattning på försäkringen finns ett flertal faktorer som påverkar hur dyr din bilförsäkring kommer att bli. Grundläggande är att en lägre premie ger en högre självrisk och vice versa. Utöver valet av självrisk så brukar en premie avgöras baserat på följande faktorer:

 • Var man bor: Var i landet man bor har en stor inverkan på premien, det kan röra sig om flera tusen kronor från försäkring och ort. Dessutom är det beroende på var man bor i en stad. Innerstad är generellt sett dyrare än förorten eller villaområden. Men det är även beroende på områdets brottsstatistik.
 • Försäkringstagarens ålder: De flesta bolag räknar förare under 25 år som ungdomar och ger då dessa individer både högre premie och högre självrisk. Detta då unga förare rent statistiskt sett oftare är inblandade i olyckor. Skadestatistik kollas för alla åldrar, vilket innebär att olika försäkringsbolag kommer att erbjuda olika premier för olika åldrar.
 • Hur många år man haft körkort. Har man ett utländsk körkort är det viktigt att kontakta försäkringsbolaget i fråga för att se vad som gäller.
 • Bilmärke, modell och tillverkningsår: Här tas bland annat bilens värde, dess reparationskostnader, hästkrafter och stöldbegärlighet in i beräkningen.
 • Din årliga körsträcka: Ju mer man kör desto dyrare blir det.

Sådant som kan påverka premien i vissa fall men inte alla:

 • Olyckshistoria i trafiken: Har man varit inblandad i flera bilolyckor där man själv var den vållande parten så kan man räkna med en högre premie.
 • Hur man förvarar bilen: Om man har bilen i låst garage, har larm på bilen och dylikt så kan man få en lägre premie än om den står parkerad längst en gata eller dylikt.
 • Om man har flera försäkringar samlade hos samma försäkringsbolag: De flesta försäkringsbolag erbjuder förmåner för den som väljer att samla exempelvis livförsäkring, boendeförsäkring och bilförsäkring hos dem. Det kan ge lägre kostnad, lägre självrisk, högre ersättning och/eller praktiska tilläggsförsäkringar.

Tips och råd

Det finns en uppsjö av råd när man ska jämföra bilförsäkring, här är de åtta råd som oftast ges av experter på området:

 • Försäkra rätt. Genom att se till att försäkringstagaren är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av bilen. Annars finns risk att försäkringen inte gäller.
 • Jämför priset för flera försäkringsbolag innan köpet, det kan du bland annat göra via Insplanet och Compricer
 • När försäkringen väl är tecknad gäller den som standard i ett år. Se därför till att hålla koll för att se om och hur försäkringen ändras för varje förnyelse och att då jämföra bilförsäkring.
 • Om du har en ovanlig bil av något slag, såsom en veteran- eller sportbil med ovanliga eller äldre reservdelar så kan försäkringen bli annan. Det gäller även de flesta privatimporterade bilarna. Tänk då på att de vanliga villkoren kanske inte gäller för dig.
 • Om man inte kör sin bil utan endast förvarar den av olika skäl så finns det avställningsförsäkringar att välja, även kallat garageförsäkring.
 • Samla dina försäkringar om det ger fördel, sprid ut om det passar dina behov bättre.
 • Spara alltid kvitton och handlingar för utrustning som köpts till bilen, annars kan man bli helt utan ersättning om dessa förstörs eller stjäls.

Jämför pris på bilförsäkring

Ofta går det att spara stora pengar på bilförsäkring genom att jämföra. Både Insplanet och Compricer gör det enkelt och smidigt att jämföra pris på bilförsäkring från de flesta försäkringsbolag. Alla bolag är inte med i deras jämförelser så man bör utöver att jämföra via Insplanet och Compricer kontrollera med de stora försäkringsbolagen direkt (If, Folksam, Trygg Hansa) för att få full koll på vilket bolag som kan erbjuda den bästa bilförsäkringen för just dig. Här nedan följer ett prisexempel hämtat från Allt om Bilars undersökning av premie:

 

Födelseår 1993 1973 1993 1973
Bostadsort Stockholm Stockholm Hjo Hjo
Bilmodell Volvo V70 (2011) Volvo V70 (2011) Volvo V70 (2011) Volvo V70 (2011)
Prisspann 15k – 25k 7k–10k 6k–19k 3k–14k

 

När allt om bilar gjorde sin undersökning så var de födda 1993 under 25-år, den vanliga ”gränsen” som bilförsäkringsbolagen har för unga förare. Det gäller helförsäkringar utan några tillägg och det är flera försäkringsbolag som inkluderats i deras jämförelse. Det blir här tydligt hur viktigt det är att själv jämföra bilförsäkring eftersom att det är så väldigt individuellt vilken premie man kan få av vilket försäkringsbolag.

De fyra bästa bilförsäkringsbolagen 2018

Att utnämna en specifik bilförsäkring som betydligt bättre än andra är missvisande. Här nedan presenterar vi istället de fyra försäkringsbolagen vars bilförsäkringar som presterat bäst när vi skulle jämföra bilförsäkring. Utöver informationen i tabellerna har vi i texten fokuserat på det som gör just den bilförsäkringen unik. Det handlar som tidigare nämnt om mer än hur mycket bilförsäkringen kostar.

Trygg Hansa – Bilförsäkringen som täcker in mycket

Trygg Hansa är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige, de erbjuder försäkringar inom de flesta kategorier och har fått höga betyg i såväl experttest som av privatkunder. Deras försäkring Stor blev topprankad när Konsumenternas Försäkringsbyrå skulle jämföra bilförsäkring tidigare i år. Trygg Hansa testades inom flera kategorier och fick som totalt betyget 4,6 av 5.

Vad ingår?

Trafikförsäkring Ersättning för skador man förorsakat någon annans egendom/ett annat fordon eller annan medtrafikant; Krismoment
Halv Brand; Glasrutor; Stöld; Inbrott; Motor & elektronik 8 år; Allrisk; Räddning; Krishjälp; Rättsskydd
Hel Det ovanstående samt vagnskada
Tillägg Hyrbil; Självriskrabatt; Utökad personskada
Stor Allt ovanstående (vagnskada kan väljas bort); Motor och elektronik 10 år; självriskreducering 50%; Nyvärdesersättning (bilen får vara max 2 år alt. körts 4 000 mil)
Märkesförsäkringar Peugeot; Fiat; Fiat Professional; Alfa Romeo; Jeep; Lancia; Chrysler; Citroën; Mitsubishi; Tesla

Smidighet och pålitlighet

Att Trygg Hansa fått höga betyg av kunder och experter beror främst på dessa två egenskaper: smidighet och pålitlighet.

När det kommer till smidighet handlar det om enkelhet att teckna försäkringen och att kunna anmäla skador utan besvär. Det kan göras antingen online eller via telefon och är en mycket enkel process. Man kan sedan se all information om sin bilförsäkring, inklusive försäkringsbrevet på deras hemsida under ”mina sidor”. Att anmäla lättare skador har även det förenklats tack vare Trygg Hansas app, som du kan läsa mer om under nästa rubrik.

Vad gäller pålitlighet så handlar det främst om hur smidigt det är att få information om vad bilförsäkringen innefattar och exakt vilka villkor som gäller. Det finns förenklade informationsblad såväl som ett cirka 80 sidor långt dokument förköpsinformation. Trygg Hansas transparens vad gäller krav och ersättning är ett stort plus jämfört med flera bolag där detaljerad information om bilförsäkringen (som inte bara är reklam) kan vara svår att få tag på. Det gör att man kan lita på vad man får och enkelt kan få en förståelse för vilka krav som ställs på försäkringstagaren i olika situationer.

Fotobesiktning och hämtservice – appen

Det är svårt att undvika att någon gång åstadkomma en mindre skada på bilen, det kan vara stenskott, lackskada eller ett lyse som krossats. Med Trygg Hansas app kan man anmäla skadan genom att fotografera den och skicka direkt till verkstaden som sedan kontaktar en för att boka tid för hämtservice. Det gäller dock inte för alla städer i Sverige och det kräver att man först anmäler skadan via webben eller genom att ringa.

Via appen är det möjligt att följa reparationstiden och välja när man vill hämta bilen. Har man hyrbilstillägget så kommer en hyrbil att köras ut i samband med att verkstaden hämtar den skadade bilen.

En heltäckande bilförsäkring

Trygg Hansa är det försäkringsbolag som ökat mest i Svenskt Kvalitetsindex mätningar vad gäller kundnöjdhet för privata bilförsäkringar. Även om Trygg Hansa som försäkringsbolag fått höga betyg så är det viktigt att poängtera att det är deras bilförsäkring Stor (som täcker in flera tilläggsförsäkringar och vagnskada) som hamnar högt upp i testerna. Trygg Hansas bilförsäkring Stor är således ett bra val för den som har en värdefull bil och som vill ha en heltäckande bilförsäkring med enkel tillgång till information och smidig skadehantering oavsett skadans omfattning.

Specifikationer för Trygg Hansa bilförsäkring

Självrisk vid vagnskada Välj mellan: 3 000; 6 000; 9 000
Maskinskada Gäller 8 år eller 12 000 mil (10 år för Stor)
Ungdomssjälvrisk Ja. 1.000kr för den under 24 år
Max rättsskyddsersättning 250 00 kr med självrisk på 20% av kostnaden
Övrigt Psykologhjälp vid olycka samt rättstvist; Lägre premie för elbilar än många andra bolag

Vad säger andra om Trygg Hansa?

Trygg Hansa via Bazaarvoice 4.3/5
Konsumenternas 4.6/5
SKI 68/100

 

Trygg Hansa – plus och minus

Enkelt att teckna en försäkring och tilläggsförsäkring vid behov.
Smidig app.
Information såsom försäkringsbrev, fakturor och skadeärenden finns digitalt.

Ersättningen vid rättstvister är lägre än hos andra försäkringsbolag av denna storlek.
Kötiderna vid telefonsamtal kan vara långa på grund av det stora antalet kunder.

Till Trygg Hansa Jämför alla försäkringsbolag

Länsförsäkringar bilförsäkring privat – Kundfavorit med lokal förankring

Länsförsäkringar erbjuder en av Sveriges populäraste bilförsäkringar och har i undersökningar visat sig ha bland de mest nöjda kunderna i branschen. De har berömts för sin skadehantering vad gäller uppföljning och kontakt vid olycka. Bilförsäkringen skiljer sig givetvis något från län till län men överlag gäller samma regler och villkor för alla 23 länsförsäkringsbolag. När man jämför bilförsäkring från län till län så är det som skiljer försäkringen åt främst premie utifrån bostadsort.

Vad ingår?

Trafikförsäkring Skador på andras egendom och personskador
Halv Glas; Stöld; Assistans och räddning; Rättsskydd; Kris; Brand; maskinskada och elektronik; Allrisk
Hel Ovanstående + Vagnskada
Tillägg MER: 75% av kostnaden för Hyrbil eller 100 kr kontant per dag; ersättning och sänkt självrisk vid kollision med djur/skadegörelse/stöld eller om bilen går sönder. kan väljas till halv-eller helförsäkringen
Märkesförsäkringar Inga.

Nöjda kunder

Likt bolaget Dina försäkringar har Länsförsäkringar fått höga betyg för kundnöjdhet. Många gillar den snabba servicen, det trevliga bemötandet och hur smidigt det är att anmäla mindre olyckor. Man gör det smidigast via webben. Då möts man av det pedagogiskt utformade formuläret som syns nedan och slipper långa telefonköer. Istället fyller man i sina uppgifter och blir kontaktad om ytterligare uppgifter behövs.

Ett kooperativt företag

Något som ofta nämns när det kommer till Länsförsäkringar är den lokala förankringen och särskilt de lokala representanterna som gör att kunden hela tiden står i centrum och kan ha en mer direkt påverkan då det är kooperativt företag. De är välkända för att under åren ha anpassat sina försäkringar efter kundernas behov. De har dessutom vunnit priser för hållbarhet flera år i rad för internationella och lokala insatser i hållbarhetsfrågor.

Länsförsäkringar är alltså ett stort och välkänt försäkringsbolag som består av flera olika bolag och kontor runtom i landet. I mätningar blir det tydligt att det är något som bidrar till en trygghet för många kunder då de kan få mer personlig service direkt i sin hemstad.

Specifikationer för Länsförsäkringar bilförsäkring

Självrisk vid vagnskada 3 000; 5 000 (väljs av försäkringstagaren)
Maskinskada 8 år eller 10 000 mil
Ungdomssjälvrisk 1 000 kr för förare under 24 år vid samtidig trafik- och vagnskada
Max rättsskyddsersättning 240 000 kr med självrisk på 20% av kostnaden
Övrigt Lokala kontor

Vad säger andra om Länsförsäkringar?

Konsumenternas 4.1/5
SKI 72.9/100

 

Länsförsäkringar – plus och minus

Stor lokalkännedom.
Kooperativt.
Möjlighet att själv påverka priset.

Tilläggsförsäkringar kan inte köpas separat utan måste köpas i paketet ”Mer”.

Till Länsförsäkringar Jämför alla försäkringsbolag

Dina försäkringar bilförsäkring – Lokala bolag med hög rankning

Enligt SKI (svenskt kvalitetsindex) så har Dina försäkringar flest nöjda kunder när det kommer till privata bilförsäkringar, de fick 75.5 av 100 poäng, vilket är mycket i sammanhanget. De vann i två av tre klasser och kom tvåa i klassen de inte vann. De har överlag ett gott rykte bland kunder och har rankats högt även i andra mätningar. Dina försäkringar är ett mindre försäkringsbolag som består av tolv försäkringsbolag med ungefär 50 kontor runtom i Sverige.

Vad ingår?

Trafikförsäkring Skador på andras egendom och personskador
Halv Ovanstående + Brand; Glas; Räddning/bärgning 27/7; Maskinskada; Rättsskydd; Stöld; Allrisk
Hel Ovanstående + vagnskada
Tillägg Hyrbil (75% av dygnskostnaden); Djurkollision (ingen vagnskadesjälvrisk eller 6 000 kr ersättning); Assistans (ingen självrisk två ggr på ett år)
Märkesförsäkringar Inga

Många nöjda kunder

Dina försäkringar har lång branscherfarenhet och stor lokalkännedom tack vare sina lokala kontor. När experterna ska jämföra bilförsäkring lyfter de att Dina försäkringar fått utmärkelser för sin snabba service och seriösa attityd vid olyckor. En förklaring till kundnöjdheten är enligt experter att man mer eller mindre kan skräddarsy sin bilförsäkring med flera tilläggsförsäkringar även om man bara har halvförsäkringen.

Många kunder gillar Dina försäkringar för den trevliga och direkta servicen samt försäkringsbrev som är tydliga, enkla att förstå och som utan vidare visar vad som faktiskt ingår och vilka krav som ställs på försäkringstagaren.

Ytterligare en anledning att många gillar Dina försäkringar är tack vare att man kan få lägre premie än hos flera andra bolag, men då gäller det som tidigare nämnt att man uppfyller en del krav. Vill man ha en låg premie kan man välja en självrisk på upp till 25 000 kronor vid vagnskada.

 Samlade försäkringar

Om man samlar sina försäkringar hos Dina försäkringar så kan man få flera fördelar både vad gäller hem- och bilförsäkring. Några för bilen är att man får högre allriskersättning och 60 dagars hyrbil eller avbrottsersättning, istället för de 45 dagar som är standard hos Dina försäkringar.

Specifikationer för Dina försäkringar bilförsäkring

Självrisk vid vagnskada 2500-25 000 kr
Maskinskada 8 år eller 12 000 mil
Ungdomssjälvrisk 1 000 endast om föraren är under 24 år och inte försäkringstagaren
Max rättsskyddsersättning 300 000 kr med självrisk på 20% av kostnaden
Övrigt Trogen kund förmåner; Flera lokala kontor

Vad säger andra om Dina försäkringar?

Konsumenternas 3.8/5
SKI 75.7/100 (Vinnaren)

 

Dina försäkringar – plus och minus

Flest nöjda kunder i mätningar.
Anpassningsbar bilförsäkring.
Många kunder får lägre premie hos Dina försäkringar än hos andra bolag.

Risk för hög självrisk.
Bara 45 dagars hyrbilsersättning och man betalar 1/3 själv.

Till Dina Försäkringar Jämför alla försäkringsbolag

Moderna Smart – För den försiktige föraren

Moderna Smart är en nytänkande sorts bilförsäkring där premien anpassas efter förarens körstil och de antal mil som man faktiskt kör. När man ska jämföra bilförsäkring blir det tydligt att en sådan bilförsäkring är ett bra alternativ för den som kör försiktigt och/eller mycket korta sträckor men som ändå vill ha en bilförsäkring som täcker in flera områden om olyckan skulle vara framme. Moderna var ett av de första försäkringsbolagen att erbjuda denna typ av försäkring och de är del av en av nordens största försäkringskoncerner.

Vad ingår?

Trafikförsäkring Skador på andras egendom och personskador
Halv Brand; Glas; Stöld; Maskinskada (8 år alt. 10 000 mil); Räddning; Rättsskydd
Hel Allt ovanstående samt vagnskada
Tillägg Hyrbil (75% av kostnaden i 60 dagar); Trafikolycksfall och krishjälp; Assistans; Allrisk; Kombi (hyrbils- och assistansförsäkring samt 50% självriskreduktion vid vissa fall)
Märkesförsäkringar Inga
Mer information Modernaforsakringar.se

Hur funkar det?

Väljer man Moderna smart (och inte Flex, som vi går igenom nedan) så kommer en app i telefonen att mäta hur trygg och säker man är som förare med hjälp av GPS-teknik och gyroinformation. Man kan som max sänka sin premie med 15% men aldrig höja den om ens körstil skulle ändras till det sämre. Från början får man 10% rabatt som ”håller” i 6 månader, kör man tillräckligt försiktigt så får man behålla dessa 10%.

I samband med körning startar man helt enkelt appen som efter resa ger feedback och en samlad bedömning. Det finns dock en del krav för att kunna få ta del av rabatten, såsom att man måste köra ett visst antal mil under en mätperiod och att bilen måste vara i trafik året runt. Under första mätperioden måste man köra minst 500km med appen igång under 4,5 månader.

Smart Flex

En utveckling av Moderna smart är deras flextjänst som går att få som hel- eller halvförsäkring. Här har man två premier, en fast och en rörlig som anpassas efter hur man kör. Vid köp av denna försäkring får man hem en liten box som ska pluggas in i OB2-uttaget för att kunna mäta körstil och körsträcka. Informationen skickas sedan till appen som sammanställer din körning och skickar informationen till Moderna.

Specifikationer för Moderna bilförsäkring

Självrisk vid vagnskada 3 000; 14 000
Maskinskada 8 år eller 10 000 mil
Ungdomssjälvrisk Ja om föraren är under 24 och inte försäkringstagare. Gäller inte för kollision med djur.
Max rättsskyddsersättning 250 000 med självrisk på 20% av kostnaden
Övrigt Möjlighet till Moderna smart och moderna smart flex där alternativ premiesättning erbjuds

Vad säger andra om Moderna?

Konsumenternas 4.2/5
SKI 68.6/100

 

Moderna Smart – plus och minus

Möjlighet till sänkt premie.
Bra för unga förare.
Många tilläggsförsäkringar.

Om man kör mycket och/eller oförsiktigt så kan premien bli högre än hos andra bolag med mer omfattande försäkring.
Appen drar mycket batteri.
Allrisk (drulle) ingår inte utan måste köpas som en tilläggsförsäkring.

Till Moderna Försäkringar Jämför alla försäkringsbolag

Sammanfattning

Som vi sett ovan så finns det många olika saker att tänka på när man ska välja och jämföra bilförsäkring. Bland annat hur nöjda andra kunder är, vilken premie man kan få, hur hög självrisken är och vad försäkringen omfattar. Välj den som passar dina behov, din körstil och din bil bäst. Här nedan kommer en kort sammanfattning av de fyra bilförsäkringsbolag som vi gått igenom ovan.

Trygg Hansa är ett stort och välkänd bolag vars bilförsäkringar fått goda omdömen i test. Deras försäkring Stor passar bra för den som vill ha en mycket omfattande försäkring för sin bil.

Länsförsäkringar är det stora bolaget med många små lokala bolag. De erbjuder personlig service, har många års erfarenhet av försäkringsbranschen och ett stort antal nöjda kunder.

Dina försäkringar är ett något mindre bolag som även de erbjuder personlig service och mycket lokalkännedom. De har topprankats i test för sin kundnöjdhet, har många tilläggsförsäkringar och kan erbjuda låga premier. Men se upp för självrisken.

Moderna smart är bilförsäkringen med den nytänkande premiesättningen. Det är inte ett lika tryggt eller säkert val som något av de större och mer etablerade försäkringbolagen men de erbjuder en mer personligt anpassad premie med möjligheter till rabatt.

Oavsett vilket bolag du väljer så rekommenderar vi dig att jämföra hur just din bilförsäkring skulle kunna utformas och att noggrant läsa igenom förköpsinformationen innan du beslutar dig om bilförsäkring. Vi hoppas att du har fått mer kunskap om bilförsäkringar och att du kan hitta en bilförsäkring som passar bra för dig!

Jämför alla försäkringsbolag

Om författaren