Bästa robotgräsklippare 2017–2018

Robotgräsklippare

Att välja bästa robotgräsklippare handlar inte bara om hur stor gräsmatta du har. Det handlar också om hur tomten ser ut och inte minst hur mycket pengar du är villig att lägga på den sköna hjälpen. Här hittar du robotgräsklippare som utnämnts till bäst i test 2017–2018.

Innehåll – Bästa robotgräsklipparen 2017–2018

1. Worx Landroid M – kapabel lågprisare
2. Bosch Indego 1000 Connect – klipper med appstyrning
3. Gardena R50Li – snyggt i vått och torrt
4. Robomow MS1000 – kantmästaren
5. Husqvarna Automower 315 – mycket för pengarna
6. Husqvarna Automower 430X – storklipparen
7. Husqvarna Automower 450X – superklipparen
Summering av testet

Ge upp! Ställ undan den handjagade gräsklipparen. Du kan ägna tiden det tar att hålla gräsmattan i schack åt betydligt trevligare sysslor i sommar. Låt en robotgräsklippare ta över.

Så resonerar allt fler och på villagräsmattor över hela landet blir till synes planlöst irrande robotgräsklippare en allt vanligare syn. Den ökande populariteten går hand i hand med tillverkarnas stadigt växande utbud. Idag behöver en hygglig robotgräsklippare inte kosta en förmögenhet, även om priset avgjort är högre än för en traditionell gräsklippare. Genom att leta efter robotgräsklippare som fått bäst i test minskar du risken för ett dyrt felköp.

Just priset är också den faktor som i högst grad avgör var du ska börja titta när du letar efter bra robotgräsklippare, parat med storleken på din gräsmatta. Variationen i pris är nämligen stor. Längst ned på skalan hittar du modeller för så lite som 6 000 kronor. För dig med större gräsmattor och kanske högre krav landar du snart i modeller på över det tredubbla.

Enligt tester som gjorts placerar sig tillverkare som Husqvarna högst upp när det gäller kvalitet och resultat. Men de ligger också tämligen högt när det gäller pris. Andra vanliga tillverkare är Bosch, Gardena, Honda, Robomow, Stiga och Worx.

Vad är en robotgräsklippare?

Namnet säger förstås vad det handlar om. En robotgräsklippare är helt enkelt en gräsklippare som klipper gräset utan att du behöver lyfta ett finger. Åtminstone är det tanken. I synnerhet lite enklare modeller kan ha svagheter som gör att de då och då behöver lite hjälp på traven, exempelvis när de fastnat i ett krångligt hörn, inte klarar att ta sig igenom högt gräs eller inte hittar tillbaka till sin laddstation.

Nå, en robotgräsklippare är batteridriven och rör sig inom ett utrymme avgränsat av en särskild, permanent monterad kabel, som ett elektroniskt staket. Den utnyttjar AI-teknik (artificiell intelligens) för att avgöra hur den ska röra sig över gräsmattan, hur den ska hantera hinder som rötter och hur den ska agera när den exempelvis kommer till ett hörn.

Användaren anger under vilka tider den ska klippa och kan ofta också styra om klipparen ska ta en paus vid regn. En del modeller går även att fjärrstyra via en app.

När batteriet i robotgräsklipparen börjar ta slut återvänder den själv till laddstationen. Hur den hittar dit varierar, vilket kan få konsekvenser för hur din gräsmatta ser ut. Det återkommer vi till.

Vad skiljer olika robotgräsklippare?

Stora prisvariationer

Det går att få en robotgräsklippare för 6 000 kronor. Men frågan är om det är någon särskilt god idé att välja en sådan. Tester som har gjorts av robotgräsklippare avslöjar att de billigare modellerna har brister som i bästa fall blir till irritationsmoment men sannolikt innebär att gräsmattan inte blir klippt på det sätt du har tänkt.

Rådet är att helt sonika redan från början välja bort de billigaste modellerna. Däremot behöver du naturligtvis inte titta längst upp på skalan där priserna kan ligga på så mycket som över 100 000 kronor. På den nivån handlar det förvisso om maskiner avsedda för yrkesanvändning och klippning av mycket stora ytor.

Navigering

Alla robotgräsklippare använder samma grundteknik för navigering. En kabel läggs ut runt det område som ska klippas och när gräsklipparen kommer fram till kabeln – som sänder ut en svag radiosignal – känner den av det och vänder. Klipparens navigatör är en inbyggd dator som ser till att hela gräsmattan täcks utan att redan klippta områden passeras i allt för hög grad.

En utmaning för många klippare är oregelbundna former och spetsiga hörn. Här brukar dyrare robotgräsklippare klara sig bättre än billiga.

Tomter som består av två eller flera separata gräsytor, som framför och bakom huset, kräver en maskin som klarar så kallade biytor. Annars kommer du att behöva lyfta klipparen mellan de två områdena.

När robotgräsklipparen ska leta sig tillbaka till laddstationen behöver den antingen följa begränsningskabeln – vilket gör att du snart får tydliga märken i gräsmattan – eller så utnyttjar den en så kallad guidekabel för att hitta rätt. Det senare är tveklöst att föredra och också det upplägg som allt fler tillverkare väljer.

En del leverantörer av robotgräsklippare erbjuder installation av begränsningskabeln, vilket avgjort är en fördel eftersom det är viktigt att nedgrävningen av kabeln blir korrekt utförd. Det förekommer att robotgräsklippare ”rymmer” exempelvis på grund av en dåligt utförd skarvning av begränsningskabeln eller på annat sätt en undermålig installation. De flesta maskiner ska stanna av sig själva om de kommer utanför området, men våra efterforskningar ger vid handen att det inte alltid förhåller sig så.

Kapacitet

Föga förvånande är robotgräsklipparnas kapacitet tätt kopplad till priset. Det rör sig förstås främst om hur stora gräsytor de klarar. Teoretiskt skulle naturligtvis även en liten maskin klara en större yta, då det i slutänden bara handlar om tid. Men eftersom gräsmattan helst inte ska beträdas när gräsklipparen arbetar skulle en för liten klippare innebära en alltför begränsad tillgång till gräsmattan. Dessutom behöver en gräsmatta vila mellan klippningarna för att må bra.

En bra grundregel är att välja en klippare som är avsedd för en något större yta än den du tänker använda den för.

Kapacitet handlar också om hur högt gräs maskinen klarar av. Det här anges ofta i specifikationerna för klipparen, men de siffrorna bör tas med en nypa salt. För att få en korrekt bedömning är du hänvisad till de tester av robotgräsklippare som har gjorts.

En del robotgräsklippare klarar också att klippa i regn medan andra drar sig tillbaka till sin laddstation när dropparna börjar falla.

Terrängegenskaper och hinderhantering

Om du har en tomt med kraftig lutning är det inte säkert att billigare klippare klarar jobbet. Det handlar främst om att motorstyrkan och vikten är för låga hos dem för att maskinen ska kunna ta sig upp.

Ojämnt underlag är också en utmaning för många modeller. Här spelar förstås hjulens utformning och maskinens styrka en avgörande roll.

Hantering

En del robotgräsklippare går att styra via en app, som Husqvarnas My Automower. Med den kan du inte bara ställa in mellan vilka tider gräsklipparen ska arbeta, utan också se var gräsklipparen befinner sig med hjälp av GPS, och även fjärrstyra den.

De flesta modeller har förvisso inte så avancerade möjligheter, utan erbjuder programmering via knappsats och skärm på själva gräsklipparen. Här varierar naturligtvis sådant som menysystemets tydlighet och enkelhet i hur inställningarna görs.

Ljudnivå

Alla gräsklippare låter. Men en robotgräsklippare behöver faktiskt inte låta särskilt mycket. En del är så tysta att de kan köras under natten utan att störa vare sig dig eller dina grannar. Ljudet kommer inte bara – eller inte ens främst – från själva motorn. Istället är det framdrivningen som brukar orsaka mest ljud. Här är förstås rådet att lyssna, eller i vart fall återigen utgå från tester som har gjorts.

Bästa robotgräsklippare 2017–2018

Vi har hittat de bästa robotgräsklippare genom att studera ett stort antal tester och även ta del av omdömen från användare. Det ursprungliga urvalet som presenteras här gjordes 2016, med en komplettering och revidering 2017–2018.

Worx Landroid M

Drifttid per laddning 135 min
Yta 3200 m2
Klipphöjd 2-6 cm
Klippbredd 24 cm
App Ja

Worx Landroid uppskattas för sin enkelhet när det gäller installation och inställningar. Det är också en av de mer populära robotgräsklipparna, vilket inte minst den behändiga prislappen bidrar till. Samtidigt ska man vara medveten om att det är en lågprismodell med uppenbara begränsningar. Den har visserligen en för klassen kraftig motor vilket gör att den klarar sluttningar hyggligt, men kräver en slät, tämligen hård gräsmatta för att fungera bra. Worx Landroid är ett bra val för dig som har en mindre gräsmatta med regelbunden form och få hinder eller andra terrängmässiga utmaningar.

 

Bosch Indego 1000 Connect

Drifttid per laddning 50 min
Yta 1000 m2
Klipphöjd 2-6 cm
Klippbredd 26 cm
App Ja

Bosch Indego 1000 Connect kostar något mer men får också bra omdömen i tester av robotgräsklippare. Den klipper bra, klarar att tag sig över hinder och ojämn terräng hyggligt. Testare och användare uppskattar också att den går att styra via en app. Men Bosch Indego 1000 är inte utan nackdelar. Bland annat kräver den en fyra meter rak väg in till laddningsstationen och den hör inte till de tystare robotgräsklipparna. Trots svagheterna får modellen överlag höga betyg i tester.

 

Gardena R50Li

Drifttid per laddning 60 min
Yta 500 m2
Klipphöjd 2-5 cm
Klippbredd 17 cm
App Nej

Enkel hantering och förmåga att köra i regn bidrar till att Gardena R50Li placerar sig högt i olika tester. Somliga hävdar att den presterar över sin prisklass. Hur som helst klipper den effektivt och med snyggt resultat. Att den aktiveras med en pinkod minskar risken för stöld. Andra egenskaper som lyfts fram är låg ljudnivå och en stabil konstruktion. Dessutom är den bra på att hantera situationer där många andra robotgräsklippare kör fast, tack vare avancerad AI-teknik (artificiell intelligens).

 

Robomow MS1000

Drifttid per laddning Ingen uppgift
Yta 1000 m2
Klipphöjd 2-8 cm
Klippbredd 56 cm
App Ja

Med effektiv klippning oavsett längd på gräset och smarta funktioner som spar tid och minskar slitaget på gräsmattan placerar sig Robomow MS1000 i topp i många tester. Utöver det goda klippresultatet uppskattas den för kantklippningsfunktionen – den vänder inte helt om när den kommer till en kant som många andra modeller utan söker sig längs kanten – och att den kan dela upp gräsmattan i olika zoner. Den väl tilltagna klippbredden uppskattas också, liksom att Robomow MS1000 går att styra via en app. Däremot är ljudnivån i högsta laget.

 

Husqvarna Automower 315

Drifttid per laddning 70 min
Yta 1500 m2
Klipphöjd 2-6 cm
Klippbredd 22 cm
App Ja

Ett snäpp upp på prisstegen finns den uppskattade Husqvarna Automower 315. Den sägs i tester ge ett resultat som annars bara dyrare maskiner klarar. Automower 315 tar sig också fram över ojämna ytor på ett föredömligt sätt och konstruktionen ger överlag ett gediget intryck. Låg ljudnivå gör att den går utmärkt att använda nattetid utan att störa. Automower 315 går också att styra via en app i mobilen.

 

Husqvarna Automower 430X

Drifttid per laddning 135 min
Yta 3200 m2
Klipphöjd 2-6 cm
Klippbredd 24 cm
App Ja

För större gräsmattor och för den krävande användaren verkar storebror Husqvarna Automower 430X vara rätt val. Den klarar ännu tuffare terräng än lillasyskonet Automower 315 och någon testare hävdar att ”ingen konkurrent kommer i närheten av 430X:s tillförlitlighet och problemlösningsförmåga”. Liksom Automower 315 klipper den mycket tyst, vilket gör den utmärkt för dig som helst låter maskinen jobba nattetid.

 

Husqvarna Automower 450X

Drifttid per laddning 260 min
Yta 5000 m2
Klipphöjd 2-6 cm
Klippbredd 24 cm
App Ja

Du som har en stor gräsmatta, kanske med krävande terräng, och en rejäl plånbok bör ta en titt på Husqvarnas största modell, Automower 450X. Den liknar i mångt och mycket systermodellen Automower 430X, men har några avgörande skillnader. En är att modellen är utrustad med en avancerad teknik som gör att den känner av hinder på ett annat sätt än enklare gräsklippare. Det i sin tur innebär att den kan hålla högre hastigheter på öppna ytor. Klipparen är också mycket tyst, och kan användas på natten utan att störa. Den väl tilltagna batterikapaciteten gör att den kan klippa stora ytor utan avbrott för laddning.

 

Sammanfattning

Om du har gott om pengar är rådet givet: välj en dyrare modell. Även om högre pris generellt inte alltid motsvarar högre kvalitet är det en tämligen pålitlig grundregel när det gäller robotgräsklippare. Visst kan du bli nöjd med en billig maskin, i synnerhet om du har en mindre, plan och i övrigt ”enkel” gräsmatta. Men rådet för dig med normal budget blir att studera tester och hela tiden ha i åtanke att en robotgräsklippare inte bara ska hålla din gräsmatta i trim, den ska också stå emot naturens krafter under flera månader varje år.